فرم درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری

1-نظر به اینکه فرم درخواست به منزله شناسائی متقاضیان می باشد بدیهی است ثبت نام در این سایت هیچ گونه تعهدی را جهت به کارگیری برای شرکت سرمایه گذاری امید آفرینان فرتاک ایجاد نمی نماید لذا در صورت نیاز بعد از طی مراحل قانونی از بین متقاضیان، دعوت به همکاری به عمل می آید.

2-چنانچه مشخص گردد متقاضی اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده است شرکت سرمایه گذاری امید آفرینان فرتاک مکلف است اقدامات بکارگیری را متوقف و درصورت انعقاد قرارداد، آن را لغو نماید و متقاضی را به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی نماید.

موارد الزامی با علامت ستاره * مشخص شده‌اند.