شاخص کل بورس

شاخص کل بورس

شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران که با نماد TEPIX نشان داده می‌شود، تغییرات سطح عمومی قیمت سهام کل شرکت‌ها را نسبت به سال پایه ۱۳۶۹ نشان می‌دهد.

مشاهده آمار
شاخص کل بورس