مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت سرمایه گذاری امیدآفرینان فرتاک، راهبرد پاسخگویی و ارایه خدمات اجتماعی(CSR) را بر مبنای روشنگری در حوزه سرمایه گذاری و انتشار اطلاعات ارزشمند و ترویح دانش مالی و توسعه هوشمندی اقتصادی قرار داده و سمت و سوی کلان را در مسیر گسترش " کارآمدی بازارهای مالی" تنظیم نموده است. بازار کارا که بر اساس فرضیه ای به همین نام (Efficient-Market Hypothesis)در ادبیات مالی جهان شناخته شده، بازاری است که در آن اطلاعات مالی با حداکثر شفافیت و سرعت بالا در سیستم های اطلاعاتی در گردش بوده و در دسترس عموم قرار می گیرد و قیمت سهام و اوراق بهادار نیز بر این اساس و به شکل مستمر تعدیل و با اطلاعات منتشر شده تطبیق پیدا می‌کنند و به همین دلیل سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که همه آن‌ها از اطلاعات یکسان برخوردار بوده و در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند نمود و از همین روی، قیمت سهام در بازار کارا شاخص مناسبی برای تعیین ارزش سرمایه‌گذاری است. اگرچه کارآمدی بازارها به رفتار همه عوامل، نهادها و بازیگران بازار وابسته است و تحقق آن دست نیافتنی به نظر می رسد اما این شرکت رویکرد متفاوت و طرح جدید و اثربخشی در تحلیل اطلاعات مالی انتخاب نموده و ساختار تازه ای در حوزه پردازش اطلاعات بنا خواهد نمود.