تاریخچه

تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری امیدآفرینان فرتاک (سهامی خاص) بر اساس مجوز شماره 88385/22 مورخ 06/06/1400 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ 17/08/1400 با شماره 586316 و شماره ملی 14010493618 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. سرمایه گذاری امیدآفرینان یکی از شرکت های عضو گروه اقتصادی و ساختمانی اویول است که دارای بیش از 40 سال سابقه فعالیت در صنعت احداث و شامل شرکت های؛ "ساختمانی اویول"، "گروه اویول آب نیرو"، "تدبیر بین الملل اویول"، "اویول لانکا" (کشور سری لانکا)، "اویول کاسپین" (کشور آذربایجان)، "اویول اینترنشنال" (کشور ترکیه) و همچنین شرکت تازه تاسیس سرمایه گذاری امیدآفرینان فرتاک می باشد.