شاخص انس طلا

شاخص انس طلا

شاخص انس طلا به‌ معنی برابری قیمت دلار با یک تکه طلا به وزن گرم ۳۱.۱۰۳۴۷۶۸=OZ و با خلوص ۹۹.۹۹٪ (۲۴ عیار) می‌باشد. تغییرات قیمت طلا به دلیل ارزش ذاتی و جایگاه آن در پشتیبانی نظام های پولی جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مشاهده آمار
شاخص انس طلا