شاخص نفت خام

شاخص نفت خام

شاخص نفت خام (Benchmark Crude)، به عنوان قیمت مرجع معاملات نفت خام عمل می‌کند. نفت برنت، وست تگزاس اینترمیدیت و نفت خام دبی سه شاخص اصلی قیمت نفت خام هستند. تغییرات قیمت نفت خام به دلیل اثرگذاری در قیمت جهانی کامودیتی ها دارای اهمیت زیادی در بازارهای مالی است.

مشاهده آمار
شاخص نفت خام