پیام مدیر عامل

به نام خدا


اندیشمندان علوم انسانی و مصلحان اجتماعی همواره از آرمانشهر سخن گفته اند و در این رهگذر و پس از پیمایش هزاره های مکتوب و منقول (نوشتاری و شفاهی)، همچنان با اهرم معقولات به کارزار مدنیت آمد و شد داشته و با عزمی راسخ و شور و هیجانی وصف ناپذیر تلاش دارند هرم زندگی را بر رأس آن استوار گردانند!! اما افسوس که هرچه بر تنوره دیو دمیدند و بر خلاف جریان روزگار اهتمام نمودند تنها بر حیرت انسان افزوده و از حرّیت آن کاسته اند. فرهنگ عمومی و سلامت روانی و اخلاقی جوامع بشری و فراز و فرود تمدن های پیدا و ناپیدا، تاثیرپذیری عمیقی از نظام های مالی و اقتصادی حاکم بر جامعه داشته اند و در همین راستا، شفافیت و کارآمدی بازارهای داد و ستد و مبانی قراردادی، حقوقی، کارکردی و عرفی رایج و نیز شیوه های کنشگری اقتصادی مبتنی بر خردورزی و تجربه اندوزی از مولفه ها و عوامل مهم در تعاملات اجتماعی بوده است. سهام داران، مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری امیدآفرینان فرتاک به آبادانی امروز و فردای ایران می اندیشند و کنشگری اقتصادی را بر تعاملات تعقّلی و تفلسُف لایتناهی در امور بدیهی ترجیح داده و دست اندرکار ارزش آفرینی برای توسعه مالی و اقتصادی و رفاه و آسایش اجتماعی شده اند. سرمایه گذاری مولد، ایجاد شغل، توسعه فرهنگ کارآفرینی و از همه مهم تر، سرمایه گذاری در ارتقای سامانه های اطلاعاتی و توسعه اجرایی علم داده و همچنین گسترش فرهنگ هوشمندی در کسب و کار و تولید و ترویج دانش و مهارت تحلیل اطلاعات در حوزه های مالی عمومی، مالی شرکتی و مالی فردی از اهم فعالیت های پیش روی این شرکت خواهد بود.

به امید فردایی روشن ، آباد و آزاد برای ایرانیان و جهانیان

داریوش اسدی

مدیرعامل